top of page
Jasmijn Fotografeert, stadsnatuur, blog, Amstelveen, weidevogels, ransuilen, grutto

BLOG STADSNATUUR

Jasmijn Fotografeert, januari 2021 

Geschreven op uitnodiging van Biobelevenis

Hoe ik de natuur in mijn eigen stad Amstelveen ontdekte...

Corona komt vaak negatief in het nieuws. Logisch, want het is natuurlijk geen pretje. Ik wil toch wel eens iets positiefs schrijven over corona. Dankzij dit virus en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan, heb ik mij verdiept in al het moois dat ons land én mijn eigen stad te bieden hebben. Ik kijk nu echt om me heen, observeer en geniet.


Op vijf minuten van mijn huis broeden in het voorjaar de weidevogels: grutto’s, scholeksters, tureluurs, kieviten. Alles schreeuwt door elkaar en met vereende krachten worden meeuwen en zelfs buizerds weggejaagd. Vlak voor mijn camera bidt een torenvalk. Alle dieren zijn bezig om hun kroost groot te brengen. De rivierkreeftjes vormen een mooie voedselbron voor o.a. lepelaars en blauwe reigers.

Grutto, weidevogel, weidevogelbescherming, Amstelveen, polder, workshop

Grutto

vogelfotografie, workshop, professioneel, polder, wandeling, Amstelveen, fietstocht, stadswandeling

Blauwe reiger

lepelaar, Bovenkerkerpolder, Middelpolder, workshop, vogelfotografie, Amstelveen, betaalbaar

Lepelaar

Valken, roofvogel, roofvogelfotografie, goedkoop, Noord-Holland, Amsterdam

Torenvalk man

zwaluwen, polder, Amstelveen, Nederland, fotocursus, vogelfotografie, goedkoop, individueel

Boerenzwaluw

Toen kwamen de herfst en de kou. De blaadjes kleurden aan de bomen en de vogels die hier in Nederland overwinteren arriveerden: smienten, wintertalingen, koperwieken, kramsvogels… Dieren die ik tot deze tijd vorig jaar nog allemaal ‘vogel’ of ‘eend’ noemde. Of ‘sijs’ en ‘drijfsijs’ zoals een echte Amsterdammer betaamt.

workshop, fotografie, eenden, Middelpolder, Amstelveen, Amsterdam

Krakeend vrouw

Jasmijn Fotografeert, fotoworkshop, eendenfotografie, vogelfotografie

Smient man

Dankzij Koning Winter worden nu de bomen kaal, waardoor ik de vogels alleen maar beter zie zonder al die lastige blaadjes. Er komt vorst en sneeuw waarmee de natuur weer een heel ander uiterlijk krijgt. Uilen in de sneeuw heb ik al afgevinkt, al had het wat uitbundiger gemogen.

uilen, uilenfotografie, ransuil, fotocursus, Amstelveen, Waardhuizen, Jasmijn Fotografeert

Ransuil

Vind je het leuk om een keer mee te gaan op zoek naar uilen of naar al het moois dat Amstelveen te bieden heeft? Ik kan je ook rondleiden in de Oostvaardersplassen of de Amsterdamse Waterleidingduinen. Klik hier voor de workshops die ik organiseer. 


Hopelijk tot snel! Groetjes, Jasmijn

(als je nog vragen hebt, kun je hier een berichtje achterlaten)


--> Terug naar blogspagina

bottom of page